Miesiąc: Marzec 2020

Zdalnie ale zabawnie! – tydzień 23.03-27.03
Zdalnie ale zabawnie! – tydzień 23.03-27.03

Mimo trudnego okresu, który dotyka nas wszystkich, nie podajemy się i idziemy naprzód! Codziennie i dzielnie, nasze dzieciaki korzystają z proponowanych zadań, które wykonują wzorowo! Dzięki współpracy z naszymi Rodzicami, mamy cudowne zdjęcia z efektami pracy, jakie dokonały dzieci w minionym tygodniu.
Dziękujemy! (więcej…)

Informacja Dyrektora Przedszkola o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W związku z sytuacją w naszym kraju  i ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych informuję, że Przedszkole zorganizowało tzw. kształcenie na odległość. Nauczycielki założyły specjalne skrzynki mailowe do kontaktu z Państwem i Dziećmi i wysłały informacje o nich na  adresy mailowe rodziców.

Kształcenie na odległość obejmuje  takie nasze działania, jak:

  • zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zamieszczanie propozycji zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Przedszkola,
  • informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu,
  • modyfikowanie i dostosowanie proponowanych treści programu wychowania przedszkolnego do możliwości kształcenia „na odległość”  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych,
  • umożliwienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i specjalistami poprzez pocztę elektroniczną i telefon do Przedszkola,
  • nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju w celu  realizacji Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wiem, że dla Państwa to bardzo trudny okres, a kształcenie na odległość wymaga od Rodziców dużego wysiłku. Jestem jednak przekonana, że dla dobra naszych Dzieci warto to robić i konstruktywnie wykorzystać czas wolny. W sytuacji jakichkolwiek trudności związanych z realizacją tego zadania służymy pomocą i wsparciem. Proszę kontaktować się z wychowawcami i specjalistami oraz z Dyrektorem Przedszkola.

W imieniu wszystkich pracowników naszego Przedszkola życzę Dzieciom i Rodzicom zdrowia i pogody ducha mimo wszystko.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją Pana  Premiera Mateusza Morawieckiego od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie Przedszkola zostało zawieszone. Zapraszam do odwiedzania zakładek grupowych na naszej stronie internetowej, gdzie nauczycielki proponują Państwu i Dzieciom różnego rodzaju sytuacje edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować również drogą poczty elektronicznej. Zapraszam do współpracy i wszystkim naszym Dzieciom i Rodzicom życzę siły i wytrwałości na ten trudny czas.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39