Kategoria: Grupa V

POLSKA- MOJA OJCZYZNA

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”                                                                                                                                                        Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Patriotyzm to też wiedza na temat kraju, w którym żyjemy. (więcej…)

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasłem tegorocznych obchodów jest: Działanie na rzecz klimatu. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Mieszkańcy Ziemi jednoczą się ze sobą chcąc ratować naszą planetę.

(więcej…)