Kategoria: Ogłoszenia

Komunikat dyrektora

W związku z rozważaniem możliwości otwarcia naszego Przedszkola- zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – proszę o zgłoszenie w trybie pilnym, dzisiaj do godziny 13:00, w formie mailowej na adres: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl chęci uzyskania opieki dla swojego dziecka.  Chcemy zapewnić przedszkole przede wszystkim dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie

 

WYNIKI NABORU – KOMUNIKAT !!

Zgodnie z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Naszego Przedszkola  znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej  zdecydowało o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkoli do dnia 24 maja 2020 r. Jednocześnie przypominam, że nadal realizujemy zadania związane z kształceniem na odległość. Wychowawcy grup są z Państwem w kontakcie. Zapraszamy do współpracy.

Serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu całej załogi naszego Przedszkola. Życzę zdrowia i pogody ducha .

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

W związku z rekrutacją informujemy, że o dokumenty w formie papierowej będziemy prosić po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. 

Termin uzupełniania dokumentacji będzie podany na naszej  stronie internetowej.

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją MEN do 26 kwietnia 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 533 22 06

lub kontakt mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie

Wyniki Rekrutacji

Informuję, że zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Pana Prezydenta wyniki naboru do przedszkola zostaną podane do informacji publicznej w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 . Listy zakwalifikowanych będą dostępne na platformie rekrutacyjnej.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

PORADNIK NA TRUDNE CZASY
PORADNIK NA TRUDNE CZASY

Szanowni Rodzice!

Polecamy Poradnik na trudne czasy „Trach w ten Strach”:

link: Poradnik na trudne czasy

Propozycje spędzenia czasu z dzieckiem w trudnym czasie z literaturą:

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648 .To bajka o złym Królu Wirusie i dobrej kwarantannie

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/koronawirus-a-dzieci-jak-moga-pomoc-bajki-rozmowa-z-ekspertkami/0n5j6qt. Interesująca rozmowa jak spędzić można czas z dzieckiem i jaką literaturę warto wybierać

https://bajki-zasypianki.pl/niesmialosc-u-dzieci a to propozycja dla dzieci w celu przełamania nieśmiałości. Warto wykorzystać wspólnie spędzony czas na wsparcie dzieci w rozwoju emocjonalnym.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Jesionowska – psycholog

 

 

Informacja Dyrektora Przedszkola o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W związku z sytuacją w naszym kraju  i ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych informuję, że Przedszkole zorganizowało tzw. kształcenie na odległość. Nauczycielki założyły specjalne skrzynki mailowe do kontaktu z Państwem i Dziećmi i wysłały informacje o nich na  adresy mailowe rodziców.

Kształcenie na odległość obejmuje  takie nasze działania, jak:

  • zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zamieszczanie propozycji zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Przedszkola,
  • informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu,
  • modyfikowanie i dostosowanie proponowanych treści programu wychowania przedszkolnego do możliwości kształcenia „na odległość”  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych,
  • umożliwienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i specjalistami poprzez pocztę elektroniczną i telefon do Przedszkola,
  • nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju w celu  realizacji Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wiem, że dla Państwa to bardzo trudny okres, a kształcenie na odległość wymaga od Rodziców dużego wysiłku. Jestem jednak przekonana, że dla dobra naszych Dzieci warto to robić i konstruktywnie wykorzystać czas wolny. W sytuacji jakichkolwiek trudności związanych z realizacją tego zadania służymy pomocą i wsparciem. Proszę kontaktować się z wychowawcami i specjalistami oraz z Dyrektorem Przedszkola.

W imieniu wszystkich pracowników naszego Przedszkola życzę Dzieciom i Rodzicom zdrowia i pogody ducha mimo wszystko.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39