Dokumenty

Znajdziesz tu wszelkie dokumenty związane z naszym przedszkolem.

Statut:

  • Statut PM39 Olsztyn

Regulamin bezpieczeństwa:

Koncepcja pracy:

  • Podstawa programowa
  • Koncepcja rozwoju
  • Roczny plan pracy
  • Program profilkatyczno – wychowawczy

Umowa:

  • Regulamin rady rodziców
  • Aneks do umowy o świadczenie usług

Inne:

  • Innowacja pedagogiczna książeczka na skrzydełkach