Grupa I

nauczycielki: Ewa Sękowska, Danuta Kłoskowska, Urszula Ptak

obsługa: Katarzyna Seredyńska

konsultacje: Pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 15:30