Internetowe łącze grupy V: 11-15.05.2020r.

Kolejny tydzień pracy zdalnej za nami. Kontynuując tematykę wiosennej łąki zajęliśmy się ….pszczołami.  Poznaliśmy cykl rozwojowy pszczoły, mieszkańców ula, smak miodu, bawiliśmy się z pszczołami, które latają wysoko i nisko i troszeczkę poćwiczyliśmy. Oto efekty naszej pracy: