internetowe łącze grupy V: 30.03-3.04.2020

Minął kolejny tydzień spotkań na łączach. Dziękuję za podjęcie trudu pracy na odległość. Poniższe zdjęcia świadczą o Państwa zaangażowaniu. Każde DZIEŁO w wykonaniu dzieci jest przepiękne, a nie było by tak, gdyby nie Państwa pomoc.