Komunikat dyrektora

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ( Dz. U. poz.410, z późn.zm.) dzieciom, których rodzice podjęli decyzję o dalszym pozostawieniu dziecka w domu nadal zapewniamy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja dzieci z wszystkich grup zapraszamy do korzystania z propozycji nauczycieli zamieszczanych na naszej stronie internetowej w zakładce „kształcenie na odległość”. Nadal zachęcamy do konsultacji i kontaktów z wychowawcami w formie mailowej i dzielenia się z nami efektami swojej pracy przez założone maile grupowe.