Komunikat dyrektora

W związku z rozważaniem możliwości otwarcia naszego Przedszkola- zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – proszę o zgłoszenie w trybie pilnym, dzisiaj do godziny 13:00, w formie mailowej na adres: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl chęci uzyskania opieki dla swojego dziecka.  Chcemy zapewnić przedszkole przede wszystkim dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie