OŚWIADCZENIE WOLI

Rodzice dzieci, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 proszeni są w terminie 25-29.04.2019r o złożenie w Przedszkolu „Oświadczenia woli do przyjęcia do przedszkola”.

link:  Oświadczenie woli

Nie złożenie w terminie oświadczenia jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.