KOMUNIKAT – zapisy do przedszkola od 18 maja 2020r.

Od dnia 18 maja 2020 roku otwieramy przedszkole dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Najpóźniej do dnia 14 maja do godz. 10:00 rodzice, którzy zgłosili potrzebę opieki powinni złożyć WNIOSEK [kliknij tutaj] o przyjęcie dziecka wraz z ZAŚWIADCZENIEM o świadczeniu pracy w miejscu pracy. Dokumenty należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, poinformujemy Państwa czy wszystkie zgłoszone dzieci będą mogły zostać przyjęte. Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Grupy zostaną utworzone na nowo, zgodnie z zadeklarowanymi  godzinami. Otrzymacie Państwo na maila informację, w jakich godzinach pracuje grupa, do której przypisano Państwa dziecko. Bezwzględnie należy się dostosować do godzin pracy swojej grupy.

Od 18 maja  nie możemy przyjąć dzieci po godzinie 8:00!

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązują szczególne zasady postępowania w trakcie pandemii [kliknij tutaj]: każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i potwierdzenia podpisem, że przyjmuje je do stosowania. Podpisany dokument wraz z wnioskiem i zaświadczeniem należy przesłać na adres mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

 

Komunikat dyrektora

W związku z rozważaniem możliwości otwarcia naszego Przedszkola- zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – proszę o zgłoszenie w trybie pilnym, dzisiaj do godziny 13:00, w formie mailowej na adres: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl chęci uzyskania opieki dla swojego dziecka.  Chcemy zapewnić przedszkole przede wszystkim dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Urszula Ptak,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie

 

WYNIKI NABORU – KOMUNIKAT !!

Zgodnie z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Naszego Przedszkola  znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej  zdecydowało o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania przedszkoli do dnia 24 maja 2020 r. Jednocześnie przypominam, że nadal realizujemy zadania związane z kształceniem na odległość. Wychowawcy grup są z Państwem w kontakcie. Zapraszamy do współpracy.

Serdecznie Państwa pozdrawiam w imieniu całej załogi naszego Przedszkola. Życzę zdrowia i pogody ducha .

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

W związku z rekrutacją informujemy, że o dokumenty w formie papierowej będziemy prosić po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. 

Termin uzupełniania dokumentacji będzie podany na naszej  stronie internetowej.

Prosimy o śledzenie informacji w zakładce Rekrutacja.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z decyzją MEN do 26 kwietnia 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 533 22 06

lub kontakt mailowy: przedszkole@przedszkolenr39.olsztyn.pl

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie

Wyniki Rekrutacji

Informuję, że zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Pana Prezydenta wyniki naboru do przedszkola zostaną podane do informacji publicznej w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 . Listy zakwalifikowanych będą dostępne na platformie rekrutacyjnej.

Urszula Ptak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39

Możliwość komentowania jest wyłączona.