Uwaga Rodzice!

Toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty reprezentowanymi przez oświatowe Związki Zawodowe a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty  i w związku z przystąpieniem do akcji strajkowej większości naszych pracowników uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom i pozostawienie w domu podczas ewentualnego strajku.

Informuję, że rodzice mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola. Wypłata zasiłku nastąpi na podstawie wniosku rodzica złożonego na druku Z-15A i zaświadczenia dyrektora przedszkola, które  zostanie wydane na prośbę każdego zainteresowanego.

Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby nauczycieli będzie miał znaczący wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy Przedszkola ( również ze względu na brak możliwości udzielenia zastępstw doraźnych).

W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować.

 

Z wyrazami szacunku

 Urszula Ptak,

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie

Leśnik w naszej grupie
Leśnik w naszej grupie

W ubiegłym tygodniu, naszym tematem przewodnim była „Wiosna na Warmii” z tej okazji odwiedził nas Pan Leśnik, Grzegorz z nadleśnictwa Orneta.  Opowiadał nam o zwiastunach wiosny na ziemiach Warmińskich. Bardzo dziękujemy za przyjście!

(więcej…)

Witaj wiosenko! – zajęcia w Bibliotece
Witaj wiosenko! – zajęcia w Bibliotece

Dzieci z grupy I przywitały wiosnę w towarzystwie książek  na zajęciach zorganizowanych przez Panie pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 2. Radosne zabawy, czytanie książek, gotowanie „marcowej zupy”, teatralne przestawienie opowiadania „Przygody zielonego groszka”  wprawiły wszystkich w radosny nastrój. Miło spędzony czas zakończono piosenką prezentowaną przez nasze maluszki pt. „Pobudka z ogródka” (więcej…)