W małym sercu Polska

Celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz o kształtowanie jego osobowości. Wątpliwości nie ulega zatem fakt, iż zajęcia z edukacji patriotycznej są bardzo istotne w kształtowaniu jego światopoglądu i tożsamości.

Założeniem programu jest ukształtowanie w dzieciach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie.

 

Główne cele działań

 • budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • zapoznanie z najbliższą okolicą,
 • wpajanie szacunku dla symboli narodowych,
 • przybliżanie przeszłości narodu,
 • zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, pielęgnowanie ich,
 • przybliżenie dorobku kulturowego.

KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W kwietniu 2010 roku obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina  21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Celem Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:

 • szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne
 • komendy policji i placówki straży granicznej
 • starostwa powiatowe i urzędy gmin
 • parafie
 • szpitale
 • drużyny harcerskie
 • kluby sportowe
 • stowarzyszenia kombatantów
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa
 • media lokalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności „ich Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że rozstrzelani w Katyniu oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wymiernym rezultatem realizacji Programu jest tworzące się unikalne w skali kraju SPOŁECZNE ARCHIWUM WIEDZY O BOHATERACH,  którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Twerze, złożone z życiorysów Bohaterów i dokumentów ich dotyczących. Unikatowość tych dokumentów wynika z faktu, że zostały one pozyskane z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania Bohatera. Nad zbieraniem tych okruchów pamięci czuwają lokalni koordynatorzy Programu, tj. osoby odpowiedzialne za jego realizację w swojej instytucji.

Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na  integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych  i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku.

Walory Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA oraz jego znaczenie w pielęgnowaniu ciągłości przekazu pokoleń o istotnych wydarzeniach dla Polski, docenił Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński, obejmując Program honorowym patronatem. W realizację Programu zaangażowały się także tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich .

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. WARTO, żeby w przededniu rocznicy tej straszliwej Zbrodni jak najwięcej osób, a szczególnie młodych, pochyliło się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar, uczestnicząc z powagą w Programie, którego celem jest uczczenie jej Bohaterów oraz zagwarantowanie im pamięci    w pokoleniach polskiego narodu.

Nasz dąb poświęcony jest pamięci Pana Franciszka Serafina, aspiranta Policji Państwowej  w Twerze zamordowanego  w 1940 roku przez NKWD

           Franciszek Serafin urodził się 3 grudnia 1890 roku w Stasinie jako syn Antoniego i Rozalii. Początkowo służbę pełnił w województwie lubelskim (powiat janowski), od roku 1922 w województwie  poleskim, a następnie w województwie wołyńskim na posterunku  w Załawiu (powiat sarneński).

           17 września 1939 roku pełnił służbę na posterunku w Sarnach, gdzie prawdopodobnie został zatrzymany przez NKWD i osadzony  w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany pośmiertnie na stopień aspiranta przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

     Rodzina Franciszka Serafina, żona Walentyna i syn Albin zostali wywiezieni 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Albin Serafin odbył szlak bojowy z armią generała Andersa. Po powrocie z Anglii był więziony.

katyn

 

Mamy zaszczyt ogłosić, że w międzyprzedszkolnym  konkursie plastycznym pod hasłem „ KATYŃ-PAMIĘTAMY” – projekt karty pocztowej

w ramach Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”

Kapituła konkursowa reprezentowana przez przedstawicieli:

Instytutu Pamięci Narodowej- dr hab. Karola Sacewicza

Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie- Barbarę Gawlicką

Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie- Alicję Pogorzelską

Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie- Danutę Podhorodecką

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego – Wydziału Sztuki- Marcina Piotrowicza.

Wytypowała laureatów w różnych kategoriach wiekowych.

Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Oceniano pomysłowość podejścia do tematu, kompozycję, technikę wykonania, staranność oraz samodzielność.

W kategorii Przedszkole:

nagrodę główną zdobyła wychowanka naszego przedszkola

Aniela Giera z grupy VI

Jesteśmy dumni!

 

 

9 listopada 2018 r.

Zebraliśmy się przy Dębie Pamięci by uczcić ważną dla nas Polaków datę.  11 listopada 1918 r., 100 lat temu, Polska odzyskała Niepodległość.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowej  tablicy  „Pamięć jest ważna”- upamiętniającej 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wartę przy tablicy objęli harcerze ze SP nr 3 w Olsztynie i nasze przedszkolaki. O godzinie 11:11 czcząc pamięć tamtych dni i włączając się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej” odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości dzieci wystąpiły również z programem artystycznym. Były piosenki, wiersze i tańce. Wszystko w  biało – czerwonych barwach.
Obchody 11 listopada nauczyły dzieci szacunku do kraju ojczystego, symboli narodowych, a także rozwinęły poczucie przynależności narodowej.