Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID-19

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. do odwołania nasze Przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno Pracownicy Przedszkola jak i Rodzice/ Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur. Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.

Poniżej zamieszczamy Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID-19:

Zarządzenie Dyrektora

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii

Procedura postępowania na wypadek zakażenia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami