Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” u naszych starszaków

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” u naszych starszaków

Dołączyliśmy do Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, jest to już dziesiąta edycja projektu, objęta honorowym patronatem przez  Panią Agatę Kornahauser-Dudę.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do obserwacji naszych działań, aktywnego współdziałania z nami, a co za tym idzie promowanie zdrowego stylu życia!