„PRZYSTANEK EDUKACYJNY” W OGRODZIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Projekt „Przystanek edukacyjny” , który powstaje w ogrodzie naszego przedszkola realizowany jest ramach Wolontariatu pracowniczego Michelin Polska S.A. MOC DOBRA 2019. Celem projektu jest stworzenie w ogrodzie przedszkolnym miejsca sprzyjającego prowadzenia działań edukacyjnych w warunkach innych niż sala przedszkolna. Powstanie „Przystanku edukacyjnego”  uatrakcyjni działania edukacyjne proponowane naszym wychowankom i pozwoli na prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, najbardziej skutecznymi w przypadku rozwijania wiedzy małych dzieci. Przedszkolaki będą miały okazję bezpośredniej obserwacji, nauczą się opisywać, dostrzegać szczegóły, porównywać, analizować, poszerzać kompetencje językowe. Zależy nam bardzo na uwrażliwieniu dzieci na to, co ich otacza, aby potrafiły dostrzec piękno, które mają na wyciągnięcie ręki. „Przystanek edukacyjny” to również pokazanie dzieciom i ich rodzicom sposobu alternatywnej metody spędzania wolnego czasu, bez komputera i wszystkich multimedialnych zabawek, które obecnie dominują w ich życiu.

Pierwsze działania już za nami.