Rada rodziców

Przewodniczący:

Zastępca:

Sekretarz:

Skarbnik:

Komisja rewizyjna:

Regulamin Rady Rodziców Uchwała-21.09.2017-regulamin-działalności-rady-rodziców-2017-rok-1

Składkę na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców

Przedszkola Miejskiego nr 39

ul. Dworcowa 24A

10-437 Olsztyn

nr rachunku: 68 1540 1072 2107 9129 8414 0001