REKRUTACJA

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Rodzice

     Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się od 19 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

      W celu złożenia wniosku do przedszkola należy zalogować się na stronę  https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną. Kopię należy wydrukować i przynieść wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniem  Prezydenta Olsztyna. Patrz  ZARZĄDZENIE Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

2..UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie 

Regulamin rekrutacji

 

Uwaga ważne!

 

Wszyscy Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej ; link : Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

lub w grupie u nauczycielek  i złożyć ją u wychowawców w dniach  od 8 do 15 marca 2019 roku.

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.

 

 

Oświadczenie woli.

Rodzice dzieci, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 proszeni są w terminie 25-29.04.2019r o złożenie w Przedszkolu „Oświadczenia woli do przyjęcia do przedszkola”.

link:  Oświadczenie woli

Nie złożenie w terminie oświadczenia jest równoważne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.