Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie w Nidzicy

10 września 2019 r. uczestniczyliśmy w Gali wręczenia certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie w Nidzicy.

Podczas spotkania placówek Szkoły Promującej Zdrowie przedszkola i szkoły zostały nagrodzone certyfikatami. Odbył się także wykład na temat Kultury w szkole wygłoszony przez prof. Krzysztofa Ostaszewskiego. Podczas spotkania przedstawicieli sieci szkół promujących zdrowie był obecny także Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki. A to wszystko odbyło się w przepięknej scenerii Zamku Krzyżackiego w Nidzicy.