Uwaga Rodzice!

Toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty reprezentowanymi przez oświatowe Związki Zawodowe a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty  i w związku z przystąpieniem do akcji strajkowej większości naszych pracowników uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość, wsparcie naszych działań i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom i pozostawienie w domu podczas ewentualnego strajku.

Informuję, że rodzice mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola. Wypłata zasiłku nastąpi na podstawie wniosku rodzica złożonego na druku Z-15A i zaświadczenia dyrektora przedszkola, które  zostanie wydane na prośbę każdego zainteresowanego.

Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby nauczycieli będzie miał znaczący wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy Przedszkola ( również ze względu na brak możliwości udzielenia zastępstw doraźnych).

W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować.

 

Z wyrazami szacunku

 Urszula Ptak,

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie