Zajęcia otwarte z rodzicami

9 kwietnia (wtorek) w grupie I odbyły się zajęcia, na które zaproszono rodziców. Była to okazja do wspólnej zabawy i pracy z dzieckiem z wykorzystaniem metody Agaty Dziamskiej  -„Edukacja przez ruch”.

System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulacje. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci, usprawniania poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty. Zajęcia zakończono zabawą na Magicznym Dywanie.